Min uddannelse

  • Jeg blev færdig som cand.psych. (psykolog) fra Københavns Universitet i 1987 og blev autoriseret i 1995.
  • I 1997 blev jeg godkendt specialist i psykoterapi og som superviser i 2002.
  • I perioden 1992-1995 tog jeg den treårige psykoterapi-uddannelse i psykoanalytisk psykoterapi (IPP).
  • I perioden 1999-2002 tog jeg den treårige supervisor-uddannelse på psykodynamisk grundlag (undervisere: cand.psych., gruppeanalytiker Karen-Vibeke Mortensen og cand.psych. Lise-Lotte Grünbaum).
  • 2002-2005: Kurser i psykologisk undersøgelsesmetodik (underviser cand.psych Kim Gabriel Hansen).
  • 2005-2006: Ét-årigt uddannelsesforløb i spædbarnsobservation (underviser: cand.psych., psykoanalytiker Gudrun Bodin).

  • I perioden 2006-2013 deltog jeg i fortløbende kursusdage (8 årligt) hos Nordiske Børne- og Ungdomspsykoanalytikere med fokus på børne-, unge- og familiebehandling (ledet af Gudrun Bodin).
  • Fra 2013 og til udgangen af 2015 var jeg i forlængelse af kursusforløbet med i en gruppe af psykologer, der modtog supervision og læste og diskuterede nyere og aktuel psykologisk faglitteratur under ledelse af Gudrun Bodin. Vi fokuserede her på litteratur, der har sit udspring i den psykoanalytiske referenceramme med vægt på objektrelationsskolen og den nyeste udviklingspsykologiske retning: tilknytningsteorien. 

  • I 2016 har jeg deltaget i kurser i Dynamisk Interpersonel Terapi (DIT) ved Marijke Marijnissen.

  • Desuden deltager jeg løbende i kurser, der er arrangeret af samarbejdsparter og målrettet den specifikke problemstilling (f.eks. skilsmissebørn, voldsramte kvinder, voksne incestramte, behandling af senskader efter hjernerystelse).

Psykologisk Klinik
​Henriette Winsløw

Telefontid: mandag og onsdag 12.30 - 13.00

56 95 20 56

Storegade 38, 3700 Rønne​​

h.w.psykolog@mail.dk​​