Priser og tilskudsmuligheder

Priser

​Taksten for en individuel samtale er 1000 kr. for tre kvarter, hvis du skal betale det fulde beløb selv. Her på siden kan du se nogle af de tilskudsmuligheder, som findes.

Parterapi: 1½ time 2000 kr.  Måske vil I også have mulighed for at få tilskud.

Supervision af plejefamilier: 1½ time 2000 kr.

Supervision af psykologer som led i opnåelse af autorisation: 1 time 1250 kr.

Supervision af grupper: prisen afhænger af gruppestørrelse og emne og aftales pr. opgave.

Ved afbud samme dag eller ved udeblivelse opkræves taksten.

Sygeforsikringen ”danmark”

Hvis du er medlem af medlem af Sygeforsikringen ”danmark” kan du desuden få tilskud, hvis du har fået en henvisning fra den offentlige sygesikring. Sygeforsikringen ”danmark” yder i øvrigt tilskud til alle forsikringens medlemmer, der ikke kan få tilskud via den offentlige sygesikring, men som har brug for legeterapi (børn) eller psykoterapi (unge og voksne).

Sundhedsforsikring

Måske har du eller din arbejdsplads tegnet en sundhedsforsikring, og da skal du være opmærksom på, at behandling hos psykolog ofte for både dig selv og din familie dækkes helt eller delvist af forsikringen. 

Tavshedspligt

Jeg er som medlem af Dansk Psykologforening underlagt regelsættet Etiske principper for nordiske psykologer.

Desuden er jeg underlagt de generelle EU-regler, der samlet kaldes Databeskyttelsesforordningen.

Den offentlige sygesikring

Jeg har overenskomst med den offentlige sygesikring, hvilket vil sige, at jeg kan modtage dig som klient, hvis du har fået en sygesikringshenvisning fra din egen læge. Har du fået en sygesikringshenvisning, får du tilskud fra det offentlige til 12 samtaler hos psykolog. Du kan få en genhenvisning og dermed tilskud til i alt 24 samtaler, hvis du henvises på grund af depression eller angst.

Hvis du melder afbud samme dag, eller hvis du udebliver, skal du selv betale din andel af honoraret. 


Hvornår har man ret til tilskud?​

Du kan med en henvisning fra din læge få tilskud til psykologbehandling, hvis du tilhører en af nedenstående grupper/personkredse:

 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 • Personer med let til moderat depression fra 18 år
 • Personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD mellem 18 og 38 år

Psykologisk Klinik
​Henriette Winsløw

Telefontid: mandag og onsdag 12.30 - 13.00

56 95 20 56

Storegade 38, 3700 Rønne​​

h.w.psykolog@mail.dk​​